تخته هوشمند یک تخته سفید تعاملی است که قابل لمس است و به شما امکان می دهد چیزهایی را بنویسید و حرکت دهید.

بردهای هوشمند با اتصال به رایانه شخصی از طریق کابل HDMI کار می کنند. SMART Board آنچه روی رایانه است را نمایش می دهد و به شما امکان می دهد آنچه را که روی برد است ببینید.  

بردهای هوشمند این امکان را به شما می دهند که با انگشت به چیزها ضربه بزنید، و همچنین با خودکارهای رنگی خاص برای نوشتن همراه هستند. این می تواند در وقت معلمان از خرید نشانگرهای EXPO در هنگام نوشتن روی تخته سفید صرفه جویی کند. 

نسخه‌های پیشرفته بردهای هوشمند اکنون به دانش‌آموزان اجازه می‌دهند تا به طور همزمان روی یک مشکل روی برد کار کنند. قبلاً فقط یک نفر می‌توانست برد را لمس کند زیرا بردهای هوشمند به چندین لمس پاسخ نمی‌دهند.