تیزر معرفی گوشی Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (2022)

با شما هستیم با ویدئو جدیدی از گوشی Samsung Galaxy S22 Ultra 5G که در سال 2022 معرفی شده است.